Therapieën

Therapieën

Binnen mijn praktijk zijn verschillende therapeutische behandelvormen voorhanden. Cognitieve Gedragstherapie, Mindfulness, EMDR, RET, kort durende psychotherapie, NLP en hypnotische technieken. Kort omschrijf ik hieronder een aantal hiervan. Vaak geldt dat een client baat heeft bij een eclectische aanpak. Dat wil zeggen dat ik uit verschillende behandelmethodieken en hun technieken een op de persoon gerichte behandeling samenstel. Behandeling online is eveneens een optie, maar wel afhankelijk van de hulpvraag.


Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een combinatie van twee vormen van psychotherapie:  1) Cognitieve therapie en  2) gedragstherapie.

1) In cognitieve gedragstherapie wordt de gedachten, die de problemen (gedrag in stand houden, besproken en behandeld. 2) Gedragstherapie richt zich vooral op het veranderen van het gedrag. Bij elkaar wordt dus binnen een CGT behandeling zowel het denken als het gevoel (de emoties) behandeld. Hoe je handelt bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe je je voelt. En omgekeerd bepalen je gevoelens vaak je denken en handelen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat CGT effectief is bij veel psychische problemen, zoals angsten, depressie, verslavingen en eetstoornissen.

Ga je als mens bijvoorbeeld uit angst bepaalde situaties uit de weg dan zal je spanning vaak eerder verergeren dan verminderen. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven steeds vanuit een negatief standpunt bekijkt, wordt en blijft makkelijker angstig, somber of geïrriteerd.

Bij cognitieve gedragstherapie wordt nauw samengewerkt met de client om tot verbetering van klachten te komen. Het is een actieve manier van behandelen: in de therapiesessies gaan we actief aan de slag met opdrachten en oefeningen. Daarnaast worden huiswerkopdrachten afgesproken zodat ook thuis of op het werk aan de problemen gewerkt wordt.

Meer informatie over CGT vindt u in de folder met cliënt-informatie: klik hier voor de CGT folder.


EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Bijvoorbeeld na een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. EMDR kan ook worden ingezet bij andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op iemands zelfbeeld, zoals pesterijen in de jeugd. De belangrijkste insteek in een EMDR-therapie is de cliënt te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling de klachten te verminderen of te laten verdwijnen. EMDR kan echter ook worden ingezet bij bijvoorbeeld: aanhoudende wraakgevoelens of woede.

Meer informatie over EMDR vindt u in de folder met cliënt-informatie: klik hier voor de EMDR folder.


Brainspotting

'Brainspotting' is een krachtige en effectieve behandelwijze gericht op het lokaliseren en oplossen van emotionele en lichamelijke blokkades en trauma.
Door middel van 'Brainspotting' worden de neurofysiologische bronnen die samenhangen met lichamelijke of geestelijke blokkades, beschadiging, dissociatie en pijn gelokaliseerd en geharmoniseerd, geintegreerd en daarmee verwerkt waardoor het trauma of de blokkade zich oplost.
Er lopen momenteel verschillende onderzoeken naar de precieze werking van 'Brainspotting' in de hersenen en het lichaam. Duidelijk lijkt dat de methode onder meer gebruik maakt van de menselijke capaciteit zichzelf te scannen en het zelfhelende vermogen van het lichaam.
Een 'Brainspot' is de stand of positie van de ogen die gerelateerd is aan de energetische, emotionele activering van een traumatische of emotioneel geladen ervaring in het brein, hoogst waarschijnlijk in de amygdala, de hippocampus of de orbitale cortex van het limbisch systeem.
Gelokaliseerd door de oogpositie, en gecombineerd met extern geobserveerde en intern ervaren reflexreacties, is de 'Brainspot' in feite een fysiologisch subsysteem waarin emotionele ervaring in de vorm van herinnering wordt vastgehouden.

Bron: Brainspotting Nederland


Mindfulness

Mindfulness heeft als doel een andere houding – andere kijk-op (psychische) problemen of ervaringen te ontwikkelen. Deze houding kenmerkt zich door het nauwkeuriger waarnemen, toelaten en niet direct reageren op gebeurtenissen waardoor er ruimte komt voor een andere reacties. Oude ingesleten patronen worden verbroken omdat de waarneming verandert. Er is veel meer te zeggen over MFN maar dit is wel de kern. Principes van mindfulness kunnen worden toegepast binnen een therapie. Dit gebeurt aan de hand van oefeningen gericht op ontspanning en aandachttraining.


Schemagerichte Therapie

De schemagerichte cognitieve therapie gaat uit van de gedachte dat mensen door ervaringen in hun jeugd ideeën ontwikkelen over wie ze zijn, hoe de wereld in elkaar zit en hoe andere mensen zijn. Deze ideeën, waar we ons vaak niet zo van bewust zijn, noemen we schema’s. Ze beïnvloeden hoe we denken, voelen en ons gedragen. Meestal zijn die schema’s goed te begrijpen vanuit hoe onze wereld eruit zag toen we kind waren. Maar ze passen niet zo goed meer – zijn niet goed meer bruikbaar- in de wereld waarin we nu leven als volwassen. Ze veroorzaken dan onnodig problemen.
Bijvoorbeeld; het idee minderwaardig te zijn- niet goed genoeg te zijn- , de angst om in de steek gelaten te worden, hoge eisen stellen aan jezelf (en anderen) of denken dat je altijd alles alleen moet doen.
Het blijkt vaak lastig te zijn deze schema‘s die je vanuit je jeugd met je meedraagt te herkennen en te veranderen.
De schematherapie richt zich op het herkennen en veranderen van die schema’s.
Binnen schematherapie richt je je op: anders leren voelen (emotioneel veranderen), anders leren doen (gedragsverandering) en anders leren denken (cognitief veranderen).
Je leert beter voelen waar je behoeftes liggen, wat je nodig hebt in het leven. Hierdoor veranderen niet alleen je gedrag, maar ook je gedachten en gevoelens. Binnen de schemagerichte therapie wordt gebruik gemaakt van cognitieve, ervaringsgerichte en gedragsmatige oefeningen.

Neem contact op

+31 6 39 51 59 15